Widzenie maszynowe cz. 4

Detekcja prostych obiektów geometrycznych

Znając już metody detkcji występujących w obrazie krawędzi możemy pójść krok dalej i nauczyć się jak wykrywać obecne w nim proste obiekty geometryczne. Istnieje wiele różnych algorytmów detekcji w obrazach cyfrowych takich obiektów jak punkty, linie, okręgi czy elipsy. My zajmiemy się tzw. transformacją Hougha, której można używać do wykrywania różnych krzywych dających się opisać równaniami matematycznymi. Użyjemy dostępnej w bibliotece scikit-image implementacji transformacji Hougha do detekcji linii prostych i okręgów w przykładowych obrazach.

Notatniki Jupytera i przykładowe obrazy do tego wpisu możesz pobrać klikając w ten link.

Jak działa transformacja Hougha?

Tym razem zamiast się rozpisywać przygotowałem krótki film na temat funkcjonowania transformacji do detekcji linii prostych:

Implementacja w Pythonie

Jak zwykle naszą implementację w Pythonie zaczynamy od importu niezbędnych bibliotek. Do modułów, które już poznaliśmy dodamy tym razem moduł skimage.transform, który zawiera implementację transformacji Hougha:

import numpy as np
import PIL
import matplotlib.pyplot as plt
import skimage.feature
import skimage.transform

Następny krok to wczytanie obrazu, na którym będziemy pracować. Ponieważ jest on kolorowy to najpierw przeprowadzimy też konwersję do skali szarości:

im = np.array(PIL.Image.open('room.jpg'))/255
im = np.mean(im,axis=2)

plt.imshow(im, cmap='gray')

Teraz za pomocą detektora Canny’ego przeprowadzamy detekcję krawędzi:

im_edge = skimage.feature.canny(im, sigma=3.0, low_threshold=0.02, high_threshold=0.1)

plt.imshow(im_edge)

Teraz jesteśmy gotowi przeprowadzić transformację Hougha:

angles = np.linspace(0, 180, 181)/180*pi
hough, angles, dist = skimage.transform.hough_line(im_edge, theta=angles)

plt.pcolor(angles*180/np.pi, dist, hough)
plt.clim(vmin=0, vmax=50)
plt.colorbar()

W pierwszym wierszu za pomocą funkcji linspace dostępnej w module numpy generujemy tablicę kątów, dla których chcemy zbudować mapę parametrów linii prostych w obrazie. Funkcja ta generuje nam tablicę 181 równoodległych od siebie wartości od 0 do 180. Będzie to nasza tablica kątów, którą następnie przeliczamy ze stopni na radiany.

W kolejnym kroku wywołujemy funkcję hough_line z modułu skimage.transform. Przyjmuje ona jako argumenty obraz binarny z wykrytymi krawędziami i tablicę kątów. Funkcja zwraca nam krotkę, która zawiera trzy elementy: wartości mapy parametrów, listę kątów i listę odległości od początku układu współrzędnych. Tutaj rozpakowaliśmy te elementy do zmiennych hough, angles dist.

Na koniec wyświelamy wynik transformacji za pomocą funkcji pcolor z modułu pyplot. Dodatkowo za pomocą funkcji clim ograniczamy skalę kolorów do wartości 50, żeby uzyskać lepszy kontrast na wykresie.

Detekcja prostych

Dysponując transformatą Hougha możemy teraz wykryć proste w obrazie. Zaczynamy od znalezienia lokalnych maksimów w transformacji. Moduł skimage.transform posiada służącą do tego funkcję o nazwie hough_line_peaks. 

accum, peak_angles, peak_dist = skimage.transform.hough_line_peaks(hough, angles, dist, threshold=100)

plt.pcolor(angles*180/np.pi, dist, hough)
plt.clim(vmin=0, vmax=50)
plt.colorbar()

plt.scatter(peak_angles*180/np.pi, peak_dist, c='r')

Funkcja przyjmuje jako argumenty wynik transformacji Hougha, tablice kątów i odległości od początku układu współrzędnych oraz wartość progu, który muszą przekroczyć wykryte maksima. Zwracana jest krotka, która zawiera wartości transformacji, kąty oraz odległości dla tych maksimów.

W ostatnim wierszu za pomocą funkcji scatter zaznaczamy wykryte maksima na wykresie.

Na koniec możemy wyświetlić wykryte linie na obrazie:

Detekcja okręgów

Przy pomocy transformacji Hougha możemy wykrywać nie tylko linie proste, ale w teorii dowolnej krzywe opisane pewnymi równaniami matematycznymi. Problem polega na tym, że złożone krzywe zdefiniowane przez wiele parametrów wymagają wielowymiarowych tablic, a przez to czas obliczania transformacji bardzo się wydłuża.

W miarę prostym przykładem do wykrycia są obecne na obrazie okręgi. Okręg jest zdefiniowany przez trzy parametry (dwie współrzędne środka i promień), więc transformacja Hougha ma jeszcze rozsądne rozmiary. Poniżej znajdziesz przykładowy wynik takiej detekcji. Kod użyty do uzyskania tego efektu znajdziesz w notatniku dołączonym do tego wpisu.

Maciej Kraszewski

Maciej Kraszewski

Inżynier, menedżer R&D i nauczyciel akademicki. Uwielbiam zajmować się tworzeniem nowych technologii, zdobywaniem nowej wiedzy i dzieleniem się swoim doświadczeniem z innymi. Specjalizuję się w zagadnieniach przetwarzania obrazu i widzenia maszynowego.
Szukasz dobrych materiałów o projektowaniu elektroniki?

Załóż darmowe konto na naszej platformie i odbierz pakiet materiałów edukacyjnych.

Zakładając konto zgadzasz się na przesyłanie Ci treści marketingowych przez IT20 sp. z o.o. zgodnie z dostępną na stronie Polityką Prywatności. Możesz wycofać zgodę w każdej chwili.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szukasz dobrych materiałów o projektowaniu elektroniki?

Załóż darmowe konto na naszej platformie i odbierz pakiet materiałów edukacyjnych.

Zakładając konto zgadzasz się na przesyłanie Ci treści marketingowych przez IT20 sp. z o.o. zgodnie z dostępną na stronie Polityką Prywatności. Możesz wycofać zgodę w każdej chwili.

Zaprojektuj PCB

Jak przejść od zera do projektowania profesjonalnych obwodów drukowanych?

Programowanie w języku C

Jak przejść od napisania pierwszego programu komputerowego do wykorzystania zaawansowanych metod programowania?

Projektowanie układów elektronicznych

Jak działają i jak projektować poprawnie działające układy elektroniczne?
Zapisz się na listę mailową i odbierz swoje bonusy!

Więcej treści na temat elektroniki i robotyki, darmowe e-booki i dostęp do minikursów on-line. Otrzymasz to wszystko zapisując się na naszą listę mailową.